Minust

Olen Aivar Roop ning kandideerin Keskerakonna nimekirjas Riigikogusse Harju- ja Raplamaal, sest olen eluaegne harjumaakas. Eesti hea majanduslik käekäik on meie tublide ettevõtjate ja töötajate teene. Majandusliku heaolu jätkumiseks peab riik õiglasemalt suhtuma oma ettevõtjatesse. Kandideerin Riigikogusse, et seista väikeettevõtlust lämmatavate põhjendamatute reeglite ja ebaõiglaselt koormavaks paisunud tööjõuga seotud kulude vastu. Olen töötanud juhtivatel ametikohtadel nii Swedbankis kui EAS, täna olen 15 riiki oma toodangut eksportiva väikeettevõte asutaja ja juht. Ma tean millest ma räägin. Kui jagad minu seisukohti - hääleta Riigikogu valmistel minu poolt!

Seisukohad

Maksuerisuste sisseviimine tulenevalt ettevõtte käibest, arengufaasist, tegevuspiirkonnast, investeeringutest põhivarasse ja töötajatesse ning võimest oma toodet/teenust müüa väljapoole Eestit

Noorte ja 55-64-aastaste aktiivne tööturule toomine ja seal hoidmine kõrvaldades asjakohatud noortele kehtestatud töötamisega seotud piirangud ning pakkudes stiimuleid ümberõppeks vanemaealistele

Kogenud spetsialistide toetamine iseendale tööandjaks hakkamisel pakkudes neile n.n. üleminekustipendiumeid, et lävend palgatööst loobumise ja oma ettevõtte asutamise vahel oleks madalam

Otsetoetuste asemel toetada riiklike garantiimeetmetega ettevõtete ligipääsu kapitalile andes selleks senisest oluliselt rohkem ressurssi Kredexile ja Maaelu Edendamise Sihtasutusele

Eurotoetuste ja muu projektipõhise riigiabi andmise lõpetamine ettevõtetele, mis moonutab konkurentsi; selle asemel universaalsete ettevõtlust edendavate riiklike stiimulite süsteemi käivitamine, mida rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest. 

Kontakt

Minuga saad ühendust kas e-posti teel info@aivarroop.ee või telefoni teel 50 69603. Kohtun meelsasti Harju- ja Raplamaa ettevõtjate, töötajate ning nende ühendustega. Võta julgesti ühendust!